Handelsbetingelser!

  • Selskabsnavn: Femalepower v. Krista Koldborg Møller 
  • Adresse/hovedkontor: Dyssehøjvej 12, 8981 Spentrup
  • Telefonnummer: 60 63 35 13
  • E-mail: info@femalepower.dk
  • CVR-nr: 38823183 

Forløb/ydelser:

Alt kontakt og coaching foregår elektronisk eller pr. telefon. Samt Masterclass forløbet indeholder 2 årlige retreats på hotel. Alt coaching varetages af Krista Koldborg Møller. Anita Sønderskov er medhjælper og varetager ligeledes sparring i gruppen online.

Efter tilmelding modtager køber en elektronisk kvittering med bekræftelse, samt information om forløbets indhold, deadlines og mødedatoer.

Deltagelse på retreats / Live dage:

De anførte retreat-datoer ved forløbets begyndelse er faste – og kan som udgangspunkt ikke ændres/rykkes. Opstår der sygdom kort tid inden et retreat, vil vi gøre vores bedste for at udskyde din deltagelse men dette kan ikke forventes.

Betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. I henhold til loven yder vi naturligvis 14 dages fortrydelsesret ved henvendelse til info@femalepower.dk.

Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart.

Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Ratebetalinger (kursus betalt i rater) Ratebetaling er et onlinekursus, hvor betalingen er delt op i rater (her er det ikke muligt at stoppe en betaling). Ved tilmelding binder du dig til at betale alle rater og hvis raterne udebliver, overgives sagen med det samme til inkasso.

Ved udeblivelse af betaling, følges denne plan:

– Venlig påmindelse via mail (sendes til samme mail som onlinekurset er købt med).

– 2 dage efter overskreden betaling: rykker nr 1.

– 4 dage efter overskreden betaling: rykker nr 2. Adgang til kurset lukkes midlertidig indtil betalingen genoprettes.

– 7 dage efter overskreden betaling: Sagen overgives nu til inkasso. Rykkergebyr på 100 kroner tillægges regningen.

 

Ved køb af delvist digitale produkter eller 100 % digitale produkter, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret. Ved tilmelding binder du dig til at betale det fulde beløb, også hvis beløbet er inddelt i rater. Husk derfor at læse beskrivelsen af produktet godt igennem, så du er sikker på, at du har lyst til at købe det. Du får det, der står i beskrivelsen. Der er ingen returret. Mærk efter om beskrivelsen passer til dig og stil alle dine spørgsmål før dit køb på info@femalepower.dk

Der er ingen returret, hvis beskrivelsen ikke er læst ordentligt igennem inden køb eller hvis du af personlige årsager ikke ønsker at købe alligevel fx at personlig økonomi har ændret sig eller du har skiftet mening.

Du får heller ikke refunderet dit køb, hvis du ikke har opnået det ønskede resultat, jeg kan kun give dig alle redskaberne, det fulde ansvar for at nå i mål, er dit eget. Tænk på, at det også skal være en fair handel for den du køber af, som ikke kan have en forretning, hvis købere hopper af og på kurserne pga. personlige anliggender.

Især når materiale bliver givet i online form, så hele eller dele af materialet allerede er udleveret.

Læs derfor beskrivelsen af produktet, se på din økonomi og stil alle dine spørgsmål inden dit køb.

Afbud, ændringer og aflysninger

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de aftalte tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Krista Koldborg Møller, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Krista Koldborg Møller, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Krista Koldborg Møller ringer på det aftalte tidspunkt – med mindre andet er aftalt.

Rettigheder

Krista Koldborg Møller har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring. Ved køb af Krista Koldborg Møllers ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Datapolitik og fortrolighed

Krista Koldborg Møller behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Krista Koldborg Møller i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt.

Krista Koldborg Møller indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Krista Koldborg Møller har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på info@femalepower.dk.

Ansvar og begrænsninger

Krista Koldborg Møller giver dig metoder til at nå dine mål.
Der er ingen hurtige mirakelkure, kun seriøst arbejde. Dine resultater afhænger af dine handlinger og evner. Dine beslutninger er altid dit ansvar.
Krista Koldborg Møller fraskriver sig et hvert ansvar for dine handlinger, beslutninger og resultater.

Ethvert erstatningsansvar, som Krista Koldborg Møller måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.

Krista Koldborg Møller skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Krista Koldborg Møller har handlet simpelt uagtsomt. Krista Koldborg Møller erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Fortrydelsesretten

FEMALEPOWERS tjenesteydelser træder i kraft allerede ved betaling af faktura. Det betyder at fortrydelsesretten bortfalder, da vi efter dit samtykke starter dit forløb med det samme, og dermed allerede leverer ydelsen med det samme. Vi kan i den forbindelse intet tilbyde indtil du har samtykket og er indforstået herpå.

Vi ser dit samtykke, når du har betalt din faktura.

Fortryder du alligevel, kan du som forbruger udfylde nedenstående formular, og vi vil behandle den omgående.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes pr mail og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til Krista Koldborg Møller, FEMALEPPOWER, info@femalepower.dk, Adresse/hovedkontor: Dyssehøjvej 12, 8981 Spentrup, telefonnummer: 60 63 35 13

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser:

– Bestilt den/modtaget den:

– Forbrugerens navn (dit navn):

– Forbrugerens adresse (din adresse):

– Dag dato:

 

Reklamation og klager

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Krista Koldborg Møller. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Roskilde som første instans.

Ændring af forretningsbetingelser

Krista Koldborg Møller har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Pin It on Pinterest