Handelsbetingelser!

  • Selskabsnavn: FEMALEPOWER Krista Koldborg Møller 
  • Adresse/hovedkontor: Dyssehøjvej 12, 8981 Spentrup
  • Telefonnummer: 60 63 35 13
  • E-mail: info@femalepower.dk
  • CVR-nummer: 38823183 

 

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder medmindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra FEMALEPOWER og Krista Koldborg Møller.

 

Datapolitik og fortrolighed:

Krista Koldborg Møller behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Krista Koldborg Møller i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt.

Krista Koldborg Møller indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. FEMALEPOWER deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan FEMALEPOWER videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for FEMALEPOWER. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for FEMALEPOWER, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Krista Koldborg Møller har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på info@femalepower.dk.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – medmindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af FEMALEPOWER, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller retreat på foranledning af FEMALEPOWER, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Retreat kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt live online.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

 

Ratebetalinger (kursus betalt i rater).

Ratebetaling er et onlinekursus, hvor betalingen er delt op i rater (her er det ikke muligt at stoppe en betaling). Ved tilmelding binder du dig til at betale alle rater og hvis raterne udebliver, overgives sagen med det samme til inkasso.

Ved udeblivelse af betaling, følges denne plan:

– Venlig påmindelse via mail (sendes til samme mail som onlinekurset er købt med).

– 2 dage efter overskreden betaling: rykker nr. 1.

– 4 dage efter overskreden betaling: rykker nr. 2. Adgang til kurset lukkes midlertidig indtil betalingen genoprettes.

– 7 dage efter overskreden betaling: Sagen overgives nu til inkasso. Rykkergebyr på 100 kroner tillægges regningen.

 

Ved køb af delvist digitale produkter eller 100% digitale produkter, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret. Ved tilmelding binder du dig til at betale det fulde beløb, også hvis beløbet er inddelt i rater. Husk derfor at læse beskrivelsen af produktet godt igennem, så du er sikker på, at du har lyst til at købe det. Du får det, der står i beskrivelsen. Der er ingen returret. Mærk efter om beskrivelsen passer til dig og stil alle dine spørgsmål før dit køb på info@femalepower.dk

Der er ingen returret, hvis beskrivelsen ikke er læst ordentligt igennem inden køb eller hvis du af personlige årsager ikke ønsker at købe alligevel fx at personlig økonomi har ændret sig eller du har skiftet mening.

Du får heller ikke refunderet dit køb, hvis du ikke har opnået det ønskede resultat, jeg kan kun give dig alle redskaberne, det fulde ansvar for at nå i mål, er dit eget.

Læs derfor beskrivelsen af produktet, se på din økonomi og stil alle dine spørgsmål inden dit køb.

 

Særligt om gruppeforløb og uddannelser

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg. Lægeerklæring skal fremlægges.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

Retreat kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt live online.

Retreat kan ved sygdom hos deltageren ikke erstattes.

 

 

Rettigheder:

FEMALEPOWER har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring.

Ved køb af FEMALEPOWERs ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Evig adgang til materialet kan ikke garanteres, og køber skal derfor selv downloade og gemme materiale, hvis evig adgang til materialet ønskes.

 

Ansvar og begrænsninger:

Krista Koldborg Møller giver dig metoder til at nå dine mål.
Der er ingen hurtige mirakelkure, kun seriøst arbejde. Dine resultater afhænger af dine handlinger og evner. Dine beslutninger er altid dit ansvar.

Krista Koldborg Møller fraskriver sig et hvert ansvar for dine handlinger, beslutninger og resultater.

Ethvert erstatningsansvar, som Krista Koldborg Møller måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.

Krista Koldborg Møller skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Krista Koldborg Møller har handlet simpelt uagtsomt. Krista Koldborg Møller’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50% af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Fortrydelsesretten:

FEMALEPOWERS tjenesteydelser træder i kraft allerede ved betaling af faktura. Det betyder at fortrydelsesretten bortfalder, da vi efter dit samtykke starter dit forløb med det samme, og dermed allerede leverer ydelsen med det samme. Vi kan i den forbindelse intet tilbyde indtil du har samtykket og er indforstået herpå.

Vi ser dit samtykke, når du har betalt din faktura.

 

Ændring af forretningsbetingelser:

Krista Koldborg Møller har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aalborg.

 

 

 

© 2018 FEMALEPOWER v/Krista Koldborg Møller. Alle rettigheder forbeholdes. FEMALEPOWER, Dyssehøjvej 12, 8981 Spentrup. CVR-nummer 38823183

 

Pin It on Pinterest